Mala šola astrologije

Kaj je osebni horoskop?

Osebni horoskop predstavlja natančen položaj nebesnih znamenj, planetov in ostalih točk ob trenutku našega rojstva. Skozi te položaje lahko razberemo določene osebnostne in fiziološke karakteristike posameznika.

Razlaga osebnega horoskopa ni orodje za napovedovanje prihodnosti, ampak predvsem psihološki oris naše osebnosti, s pomočjo katere si lažje razlagamo življenje. Ko prvič preberete razlago svojega osebnega horoskopa, je tako, kot da bi se prvič pogledali v ogledalo. Planeti torej ne vplivajo na nas - bolje bi bilo reči, da se v položajih nebesnih teles odraža naša osebnost.

Osebni horoskop je potrebno gledati kot celoto, ki jo sestavimo s preučevanjem posameznih delov. Vsi elementi v osebnem horoskopu so namreč v medsebojnih odnosih in samo iz celotne kombinacije lahko izluščimo pravo razlago za posamezni horoskop. Zato je prav, da si svojo razlago preberete večkrat, še najbolje kar na sami karti.

Elementi osebnega horoskopa

Znamenja
Osebni horoskop je v bistvu dvodimenzionalna karta, na kateri so prikazani položaji planetov in drugih točk na zodiakalnem krogu, sestavljenem iz dvanajstih znamenj. Vsako znamenje nosi v sebi eno od polarnosti (pozitivno, negativno), eno od treh kvalitet (kardinalni, stalni, nestalni) in enega od štirih elementov (ogenj, zemlja, zrak, voda). Vsako znamenje je tako edinstvena kombinacija teh treh komponent.

Hiše
Zodiakalni krog je dodatno razdeljen še na dvanajst hiš, ki jih definira Ascendent, najvzhodnejša točka ob trenutku našega rojstva. Hiše predstavljajo določena področja našega življenja in nekatere med hišami so napolnjene s planeti, ki to področje dodatno poudarijo in obarvajo.

Aspekti
Vsi ti elementi so astronomsko izračunani in prikazani na krožnici. Med sabo so v določenih kotih, ki jim pravimo aspekti. Nekateri od teh kotov so zelo pomembni za razlago osebnega horoskopa, saj dodatno obarvajo npr. razlago položaja planetov v posameznih znamenjih.

Najpomembnejše točke
Najpomembnejše točke v osebnem horoskopu so Sonce, Luna in Ascendent, katerim dajemo pri razlagi poseben poudarek. Zanima nas predvsem njihov položaj v znamenju in hiši, poleg tega pa tudi vsi aspekti, ki jih te točke tvorijo z ostalimi točkami.

Osebni planeti
Za razlago osebnega horoskopa so zelo pomembni tudi štirje planeti, ki jim pravimo osebni planeti: Merkur, Venera, Mars in Jupiter, ki definirajo posamezen del naše osebnosti.

Zunanji planeti
Zunanji planeti (Saturn, Uran, Neptun in Pluton), potujejo zelo počasi in jim pravimo generacijski planeti. Neptun in Pluton imajo, npr., cele generacije v istem znaku, zato nas položaj teh planetov v znamenju ne zanima tako zelo. Je pa zato toliko bolj pomembno, če so generacijski planeti na pomembnih točkah, če tvorijo pomembne aspekte in pa seveda, v katerih hišah se nahajajo.

Pomembne točke
Poleg planetov in hiš so za razlago osebnega horoskopa pomembne tudi nekatere druge točke, od katerih na Astrocaffe upoštevamo naslednje: dve arabski točki (Točka duha in Točka fortune), Severni vozel, kulminantni planet, vzhajajoči planet in planete v domicilu.

Sonce, Luna in planeti

Sonce

Položaj Sonca v znamenju je najpomembnejša točka v osebnem horoskopu vsakega posameznika. Nenazadnje je to največji in najbolj opazen objekt na nebu. Položaj Sonca v znamenju pomeni tudi to, kar na splošno poznamo pod pojmom “kaj smo po horoskopu”. Če nekdo namreč reče, da je po horoskopu Oven, to pomeni, da se je ob trenutku njegovega rojstva Sonce nahajalo v znamenju Ovna.

Sonce v enem letu naredi pot skozi vseh 12 znamenj horoskopa. V vsakem znamenju se zadržuje povprečno 1 mesec.

Sonce v horoskopu predstavlja našo osebnost, notranji jaz, naše zavedanje samega sebe. Skozi položaj Sonca lahko razberemo, kako se kot posamezniki, s svojimi željami in potrebami, prilagajamo in odzivamo na vse vplive iz okolice ter kako izražamo svoje notranje potenciale.

Luna

Položaj Lune v znamenju je zelo pomembna točka osebnega horoskopa. Za razliko od Sonca Luna potuje veliko hitreje. Celotno pot skozi vseh 12 znamenj naredi v enem luninem ciklu (približno 28 dni) in tako veliko hitreje menja svoj vpliv. Zaradi svoje velikosti in bližine pa je njen vpliv na nekatere posameznike celo največji.

Luna v osebnem horoskopu predstavlja naš nezavedni jaz, naša čustva in občutja. Položaj Lune opisuje, kako se odzivamo na podzavestnem in intuitivnem nivoju.

Seveda nek položaj Lune povsem drugače deluje na nekoga, ki ima Sonce v Ovnu, kot pa na nekoga, ki ima Sonce v Raku. Zato je pomembno, da imaš pri prebiranju razlage za Luno v mislih tudi druge razlage in da poskusiš to dvoje uskladiti.

Planeti

Planeti so zelo pomemben element vsakega horoskopa. Planeti v osebnem horoskopu predstavljajo določen del naše osebnosti, ki se s položajem planeta v določenem znamenju tudi drugače izražajo. Za interpretacijo so pomembnejši planeti bliže Soncu, saj se premikajo hitro in imajo tako večji vpliv v osebnem horoskopu vsakega posameznika.

Osebni planeti
Za razlago osebnega horoskopa so najpomembnejši štirje notranji planeti, ki jim pravimo osebni planeti: Merkur (kot najbližji planet Soncu), Venera (ki je tudi zelo blizu), Mars in Jupiter (ki je sicer precej daleč, a je zelo velik in zato njegov vpliv tudi še opazen oz. močen).

Generacijski planeti
Zunanji planeti, kot so Saturn, Uran, Neptun in Pluton, potujejo zelo počasi in jim pravimo generacijski planeti. Neptun in Pluton imajo, npr., cele generacije v istem znaku, tako da so predvsem pomembni, če so na pomembnih točkah, če tvorijo pomembne aspekte in pa predvsem vplivajo na hiše oz. področja, v katerih se pojavijo.

Lastnosti posameznih planetov na kratko:

Merkur - komunikacije, izobraževanje, odnosi, spretnost, iznajdljivost

Venera - ljubezen, lepota, čutnost, plodnost, veselje

Mars - akcija, energija, temperament, vročekrvnost, silovitost

Jupiter - prijateljstvo, čast, modrost, svetovljanstvo, potovanja, sreča

Saturn - omejitve, nesproščenost, nezaupanje, veliki učitelj, karma

Uran - spremembe, reforme, prebujenje, originalno, nenavadno, izstopajoče, izumi

Neptun - notranji, sanjski svet, iluzije, domišljija, dovzetnost, dojemljivost

Pluton - podzavest, regeneracija, transformacija, spremembe, novodobni znanilec

Pri razlagi horoskopa je potrebno upoštevati znamenje, v katerem se planet nahaja. Prav tako je pomembna hiša, v kateri je planet in seveda vsi aspekti, ki jih tvori planet z ostalimi točkami. Vse te elemente je pri interpretaciji potrebno združiti v neko smiselno celoto - nikakor ne smemo vsakega dela razlage upoštevati samega zase, pač pa je treba upoštevati tudi druge elemente, povezane z določenim planetom. Planet, ki je najbližji osi 1. hiše (ASC), imenujemo Vzhajajoči planet in ima v osebnem horoskopu posebno vlogo. To je najbolj vzhodni planet ob trenutku našega rojstva in simbolizira naše naravne danosti. Posebno mesto v osebnem horoskopu ima tudi planet, ki je najbližji osi 10. hiše (MC). Imenujemo ga Kulminantni planet in je najvišje na nebu ob trenutku našega rojstva in tako definira tisto, k čemur v življenju stremimo. Za planete, ki se nahajajo v znamenju ali v hiši, kateremu vladajo, pravimo, da so v domicilu. Možno je, da ni nobenega takega planeta, lahko pa jih je tudi več. Ti planeti imajo zaradi tega še bolj poudarjen vpliv v našem osebnem horoskopu.

Planeti vladajo posameznim znamenjem
Preden so odkrili zunanje planete - Uran, Neptun in Pluton - so vsakemu planetu, razen Soncu in Luni (ki še vedno vladata samo po enemu znaku), pripisovali vpliv nad dvema znakoma, in sicer enemu znaku s pozitivno polarnostjo in enemu z negativno.

Astrološke hiše

Astrološke hiše razdelijo osebni horoskop na dvanajst delov - dvanajst področij našega življenja. Hiše v osebnem horoskopu temeljijo na položaju Ascendenta, ki je najvzhodnejša točka v trenutku našega rojstva. Ascendent predstavlja tudi os prve hiše in je ena najpomembnejših točk v osebnem horoskopu vsakega posameznika.

Ascendent (skrajšano ASC) je ena od treh najpomembnejših točk osebnega horoskopa. Predstavlja najvzhodnejšo točko v trenutku našega rojstva, znamenje, v katerem se pojavi, pa imenujemo “vzhajajoče znamenje”. Če se nekdo, na primer, rodi točno ob sončnem vzhodu, to pomeni, da ima Sonce in Ascendent v istem znamenju.

Ascendent
Ascendent je zelo natančna točka osebnega horoskopa in s svojim položajem močno vpliva na vse ostale elemente horoskopa. Natančen je zato, ker se v posameznem znamenju zadržuje v povprečju samo 2 uri in naredi cel krog skozi zodiak v enem dnevu. Torej imata lahko tudi dvojčka, rojena v kratkem razmaku, kljub temu različna položaja Ascendenta.

Ascendent predstavlja naš videz, našo osebnost, pojavnost, začetke naših podvigov, našo individualnost in način izražanja - oblačenje, način govorjenja, kako hodimo, itd. Kaže način, na katerega dopuščamo oziroma želimo, da nas drugi vidijo in dojemajo. Kaže tudi na naše rojstvo, predstavlja telo, zdravje, na kakšen način stopamo v akcijo in se lotevamo podvigov, kakšen je naš osnovni pogled na svet in pristop do življenja. Kaže našo osnovno bit. Podobno kot Sonce, le da Ascendent predstavlja našo karmično nalogo, rdečo nit, test, ki ga moramo rešiti v tem življenju.

Naša prva hiša se torej začne v tistem znamenju, kjer imamo Ascendent, vse naslednje hiše pa se pomikajo naprej po znamenjih (vsaka hiša ima približno 30 stopinj). Vsak osebni horoskop ima vseh 12 hiš, niso pa vse hiše zasedene - hiš je 12, planetov pa samo 10, torej imamo lahko celo več hiš popolnoma praznih.

Planeti v hišah
Bolj kot hiše v znakih so pravzaprav pomembni planeti v hišah. Če se planet pojavi v neki hiši, to pomeni, da je področje, ki ga predstavlja ta hiša, za nas pomembno. Več kot imamo planetov v neki hiši, bolj je ta hiša pomembna za nas.

Vladarji hiš
Vse hiše imajo osnovne značilnosti naravnih vladarjev hiš; naravni vladar prve hiše je Mars, druge Venera itd. Vsaka hiša tudi pripada enemu od 12 znamenj in nosi njegove značilnosti.

Najpomembnejše hiše
Najpomembnejši od hiš sta prva in deseta:
1. hiša je Ascendent, to je najvzhodnejša točka našega osebnega horoskopa, znak, v katerem se pojavi, pa je naš vzhajajoči znak. 1. hiša kaže začetek naših podvigov, našo pojavnost, telo, videz, zdravje, itd.
10. hiša je “vrh” našega neba - sredina neba - zenit - lat. medium coeli ali skrajšano MC. Predstavlja našo kariero, profesijo, k čemu težimo v življenju ter na kakšen način in na katerem področju bomo to dosegli.

Prva hiša - Ascendent (ASC) - Ovnova hiša, ki ji vlada Mars
1. hiša predstavlja naš videz, našo osebnost, pojavnost, začetke naših podvigov, našo individualnost in način izražanja - oblačenje, način govorjenja, kako hodimo, itd. Kaže način, na katerega dopuščamo oziroma želimo, da nas drugi vidijo in dojemajo. Kaže tudi na naše rojstvo, predstavlja telo, zdravje, na kakšen način stopamo v akcijo in se lotevamo podvigov, kakšen je naš osnovni pogled na svet in pristop do življenja.

Druga hiša - Bikova hiša, ki ji vlada Venera
Predstavlja zavedanje sebe, občutek lastne vrednosti in občutek za vrednost nasploh. Kaže naše naravne talente in osnovne vrednote in potrebo po izpolnitvi. Sicer je to tudi materialna, finančna hiša, ki predstavlja naše finančno poslovanje, naša vlaganja in investicije, naše imetje, možnosti zaslužka in način našega poslovanja. Kaže tudi dobičke in izgube na finančnem (materialnem) področju.

Tretja hiša - Dvojčkova hiša, ki ji vlada Merkur
Predstavlja naše neposredno okolje, sorodnike, sestre, brate, sosedske odnose, šolanje, izobraževanje, način naše komunikacije in sklepanja znanstev, kaže tudi naše zgodnje otroštvo, kakšen način komunikacije in kakšne sisteme učenja in izpopolnjevanja smo si privzgojili in pridobili. Kaže naš način doživljanja prometa in obnašanja v njem in (predvsem krajša) potovanja.

Četrta hiša - Imum Coeli (IC) - Rakova hiša, ki ji vlada Luna
Je točno nasproti MC, je os. 4. hiše in tudi zelo pomembna točka; IC ali lat. imum coeli - najjužnejša točka horoskopa - predstavlja naš dom, naše korenine (tudi psihološke) in naše začetke. Kaže naše starše, prednike in sorodstvene vezi; iz kakšne družine izviramo, kakšno je naše dojemanje družinskega življenja, prav tako pa kaže tudi, kakšne izkušnje in kakšne vrednote smo si na tem področju pridobili. Predstavlja imetje, naše privatno življenje. V bistvu predstavlja vse, kar je privatnega; temelje, na katerih gradimo svoj značaj. Kaže tudi na dediščine.

Peta hiša - Levova hiša, ki ji vlada Sonce
Predstavlja ljubezen, ki jo dajemo, dom in družino, ki si jo ustvarimo. Kaže na podvige, šport, hobije, našo kreativnost, umetniška nagnjenja in sposobnosti, naše družabno življenje, klube in organizacije, v katere se včlanjujemo. Kaže otroke, zadovoljstvo, zabave, dopuste, praznike, igre in špekulacije.

Šesta hiša - Devičina hiša, ki ji vlada Merkur
Kaže na sposobnost prilagajanja, usluge, ki jih nudimo in način, na katerega sprejemamo in na katerega se lotevamo svojega dela in poslovnih obveznosti. Predstavlja naše navade, videz, naš odnos do zdravja in osebne higiene in sploh vse okoliščine v zvezi z zdravjem. Kaže tudi naše hišne ljubljence.

Sedma hiša - DESCENDENT (DSC) - Tehtničina hiša, ki ji vlada Venera
DSC je točno nasproti ASC in kaže naše partnerstvo. Bolj kot na znaku, v katerem se pojavi DSC, je poudarek na tipu človeka s takšnimi osnovnimi značilnostmi. V mnogih starejših knjigah o astrologiji boste našli podatek, ki pravi, da DSC kaže na astrološko znamenje našega partnerja; to ne drži povsem - velikokrat je namreč praksa, da nas privlači ravno oseba, ki je rojena v znamenju našega ASC. In ne DSC. OPOMBA: nikoli se ne smemo striktno držati astroloških načel ujemanja. Kot smo videli, ima morda naš partner, tudi če se po Sončevem znaku ne ujemamo najbolje, zelo ujemajočo Luno ali ASC ali pa celo v istem znaku kot je naš Sončev znak. 7. hiša kaže predvsem kvaliteto naših partnerskih odnosov, tako intimnih kot tudi poslovnih. Kaže sporazume, pogodbe, posle z javnostjo, sodelovanje in način komuniciranja v partnerskem odnosu.

Osma hiša - Škorpijonova hiša, ki ji vlada Pluton
Predstavlja naše notranje duhovno življenje, naša najgloblja razmišljanja in raziskovanja, pa tudi spolnost in naše dojemanje spolnosti, ter našo udeležbo v intimnih odnosih. Predstavlja našo notranjo moč, sposobnost naše fizične in psihične regeneracije. Večkrat jo razlagajo kot hišo smrti. In res predstavlja tudi dediščine, imetje, ki ga dobimo npr. prek našega partnerja. Pokaže na tipe obolenj in na potencialne kirurške posege, pa tudi narkoze ali podobna stanja.

Deveta hiša - Strelčeva hiša, ki ji vlada Jupiter
Predstavlja naš super-ego. Naše ideale in vizije, nadgradnjo našega znanja, ki smo ga pridobili v življenju, potovanja, pa tudi duhovno raziskovanje. Kaže, na katerem področju in na kakšen način se bomo posvetili ideji in izpolnitvi, ki jo hočemo uresničiti v življenju. Predstavlja zanimanje za znanost, filozofijo, psihologijo, tuje in daljne dežele in njihove kulture, ukvarjanje z etiko, estetiko, moralo in pravom.

Deseta hiša - Medium Coeli (MC) - Kozorogova hiša, ki ji vlada Saturn
Predstavlja našo kariero, posel, dosežek v življenju, izpolnitev, področje in način, na katerega bomo dosegli uspeh. Pomeni profesijo, status, položaj, ugled, pozicijo v družbi. Kaže na vtis, ki ga naredimo, način, na katerega pravzaprav želimo, da nas drugi dojemajo in vrednotijo. Še bolj kot to, v katerem znaku se pojavi os 10. hiše (MC), je pomemben planet, ki se znajde v bližini, saj je najvišje na nebu - oz. v zenitu - v osebnem horoskopu. Pravimo mu Kulminantni planet in je zelo pomemben - zaokroža celotno sliko o človeku in je lahko bistven za razlago horoskopa.

Enajsta hiša - Vodnarjeva hiša, ki ji vlada Uran
Predstavlja naše dojemanje prijateljstva in stališče do prijateljstva, naše prijatelje in znance, družabno življenje. Odnose, ki niso le čustvene narave. Predstavlja naše cilje, naše sodelovanje v (predvsem humanitarnih in podobnih) organizacijah, način našega vključevanja v skupine, naše humanitarne interese, klube, institucije in organizacije, ki jim pripadamo.

Dvanajsta hiša - Ribja hiša, ki ji vlada Neptun
Je zadnja hiša, ki prav tako kot znamenje Rib nosi v sebi vse značilnosti prejšnjih hiš. Predstavlja naš notranji svet, naše sanje, nadčutne sposobnosti, našo ustvarjalnost, domišljijo, sposobnost vizualizacije. Pa tudi notranje raziskovanje, podzavest, kot tudi vse stvari, ki jih skrivamo pred drugimi. Predstavlja in kaže tudi naše skrivno delovanje, skrivnostne ljubezenske zveze ali nenavadne kozmične odnose. Pogosto ji pravijo Hiša karmičnega dolga. Je zadnja hiša, tik pred vzhodom in je zato podobna karti Lune v tarotu: pomeni pa najtemnejši čas pred svitanjem. Tako torej tudi vse naše strahove, skrite skrbi, bojazni, slutnje...

Aspekti

Zelo pomemben element vsakega osebnega horoskopa so tudi aspekti - to so koti, ki jih tvorijo planeti in druge pomembne točke med seboj. Na Astrocaffe upoštevamo šest najpomembnejših aspektov: konjunkcija (0 stopinj), sekstil (60 stopinj), kvadrat (90 stopinj), trikotnik (120 stopinj), inkonjunkcija (150 stopinj), opozicija (180 stopinj). Čimbolj natančen je kot med dvema planetoma, tembolj pomemben in sovpliven je njun odnos v horoskopu vsakega posameznika. Pri izračunavanju aspektov upoštevamo tudi določeno odstopanje, ki je odvisno od pomembnosti aspekta in vpletenih planetov (odstopanje je lahko 5 do 10 stopinj od točnega kota). Obstaja pa tudi veliko manjših aspektov, ki pa štejejo samo, če so zelo natančni (do 1 stopinje) in imajo seveda manjšo moč oz. vpliv. Lahko so nam v pomoč pri še podrobnejši in še bolj poglobljeni razlagi oz. opisu osebnega horoskopa, vendar jih na Astrocaffe zaenkrat ne upoštevamo.

Konjunkcija - 0 stopinj
Konjunkcija je zelo močen aspekt. Planeta sta navidezno drug poleg drugega. Ko je mlaj, je konjunkcija Sonca in Lune. V drugih primerih pač delujejo planeti drugih energij - odvisno, za katera planeta gre. Planeta v konjunkciji imata močen vpliv drug na drugega, delujeta vzajemno, in če gre za konjunkcije močnih planetov z zelo osebnimi planeti ali točkami osebnega horoskopa, je takšen vpliv pač toliko bolj močan. Deluje direktno, neposredno, nedvomno in očitno. Je pa konjunkcija odvisna od znakov, v katerih se pojavi. Težko rečemo, da je slaba ali dobra. Odvisno, za kaj gre in na katerem področju ... :-) Če se več planetov znajde v konjunkciji (v znaku ali hiši, lahko pa tudi skozi dva znaka oz. hiši), rečemo, da gre za STELIJ in je to zelo opazna in močna zvezdna konfiguracija; spet pa je seveda odvisno in pomembno, v katerem znaku se pojavi: če gre za Stelij v Ribah, Tehtnici, Raku ali drugem “šibkejšem” znaku, se često zgodi, da so planeti, ki so udeleženi v Steliju, pomembnejši kot znak ali hiša, v katerem se pojavi slednji.

Sekstil - 60 stopinj
Sekstil je dober, a relativno šibek aspekt. Planeta sta v medsebojni harmoniji. Omogoča možnost in lahkotnost v razumevanju in izražanju.

Kvadrat - 90 stopinj
Težek, a ne vedno in nujno slab aspekt. Prinaša napetost, izzive in prepreke, pa tudi akcijo, energijo, dinamiko in ambicijo.

Trigon ali Trikotnik- 120 stopinj
Zelo dober in močen aspekt. Planeta sta v medsebojni harmoniji, njuni energiji imata najboljšo možnost, da izrazita svoje potenciale. Omogoča lahkotnost, tok, harmonijo, inspiracijo in idealizem, negativno pa se odraža kot linija najmanjšega odpora.

Inkonjunkcija - 150 stopinj
To je kot med znakoma, ki sicer nimata prav nič skupnega; ne polarnosti, ne elementa, ne kvalitete. Zato je pri tem aspektu potrebno prilagajanje obeh sil (planetov, ki tvorita inkonjunkcijo).

Opozicija - 180 stopinj
Zelo močen in očiten aspekt, ki ga ponavadi opredeljujejo za slabega, ni pa tak vpliv nujen; v partnerskem odnosu je tak aspekt, npr., prav zaželen. Pomeni pa nasprotja in zato tudi konflikte, izzive, spremembe in prelomne situacije.

Druge pomembne točke

Poleg planetov in hiš so za razlago osebnega horoskopa pomembne tudi nekatere druge točke, od katerih na Astrocaffe upoštevamo le nekaj najpomembnejših, ki so opisane na tej strani: dve arabski točki (Točka duha in Točka fortune), Severni vozel, kulminantni planet, vzhajajoči planet in planete v domicilu.

Točka duha je arabska točka, ki jo izračunamo iz položajev Sonca, Lune ter Ascendenta in sicer po formuli: ASC + SO - LU = Točka duha. Predstavlja točno to, kar tudi pomeni: našega duha, točko v osebnem horoskopu, v kateri nekako povežemo vse najvplivnejše elemente osebnega horoskopa v skupni imenovalec.

Točka fortune je prav tako arabska točka, ki jo izračunamo iz položajev Sonca, Lune ter Ascendenta in sicer po formuli: ASC + LU - SO = Točka fortune. Predstavlja najbolj srečno točko v našem osebnem horoskopu, kjer lahko najbolje izkoristimo naše naravne danosti.

Severni vozel je navidezna točka na nebu, kjer se križata Lunina orbita in ekliptika. Predstavlja stvari, na katerih moramo delati, da presežemo svojo karmo - stvari in izkušnje, ki nam omogočajo osebnostno rast in preko katerih lahko izpolnimo svoje naravne danosti.

Kulminantni planet je tisti, ki je najbližji osi 10. hiše (MC). Je torej “najvišje” na nebu ob trenutku našega rojstva in tako definira tisto, k čemur v življenju stremimo.

Vzhajajoči planet je tisti, ki je najbližji osi 1. hiše (ASC). Je torej najbolj vzhodni planet ob trenutku našega rojstva in simbolizira in spodbuja naše naravne danosti.

Domicili - za planete, ki se nahajajo v znamenju ali v hiši, kateremu vladajo, pravimo, da so v domicilu. Možno je, da ni nobenega takega planeta, lahko pa jih je tudi več. Ti planeti imajo zaradi tega še bolj poudarjen vpliv v našem osebnem horoskopu.